Zorgaanbod

Zorgaanbod voor dieren in nood

De Stichting BVDD heeft zich de afgelopen tijd vaak ingezet bij het helpen van dieren die in tijdelijke nood verkeren. U moet dan denken aan dieren waarvan de eigenaar tijdelijk niet in staat is om voor hen te zorgen. Dit kan ingeval van  ziekenhuisopname, opname in een kliniek, detentie of andere problematische gebeurtenissen.

Bemiddeling bij afstand doen.

De situatie zo schrijnend zijn dat een eigenaar niet langer de zorg kan dragen voor zijn dier. Ook in die gevallen kunnen wij mediëren en snel zorgen voor opvang of het herplaatsen van het dier. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat wij zelf geen dieren opvangen maar alleen bemiddelen. Wij hebben een groot netwerk als het aankomt op spoedopvang.

Samenwerking met instanties

In onze samenleving is er gelukkig een vangnet voor mensen die sociaal-maatschappelijke problemen hebben. U moet dan denken aan gemeentes, zorginstellingen, wijkteams en handhaving. In veel gevallen van  “tijdelijke” problematiek werken wij samen met deze instanties.Gezamenlijk kunnen we effectief handelen met betrekking tot een op te vangen dier. Iedereen is gebaat bij een goede en snelle oplossing. Mensen met problemen moeten ook zo snel mogelijk weer herenigd kunnen worden met hun dier. Er is bewezen dat dieren een positief effect hebben op mensen.

Maandelijks dierenvoedselpakket

Speciaal voor de eigenaren van dieren die onder bewind staan of in bijvoorbeeld de schuldhulpverlening zitten kunnen deze eigenaren maandelijks een beroep doen op onze stichting om in aanmerking te komen voor een gratis dierenvoedselpakket. Wij brengen wel €12,50 verzendkosten in rekening om de doos bij u thuis af te leveren. Het aanvraagformulier kunt u hier invullen. Na de ontvangst van het ingevulde formulier zullen wij een verificatie doen bij de instantie waarvan u hulp krijgt. Na goedkeuring ontvangt u gratis dit pakket. Wilt u meer weten over dit gratis pakket klik dan hier.

Aanmelding van de hulpvraag.

Via onze website kunnen eigenaren van dieren, hun naasten of begeleiders/coaches een beroep doen op onze hulp.  Door het invullen van het digitale formulier aanmelding hulpvraag op onze website kunnen wij snel en adequaat  inspringen op situaties waar hulp nodig is.

Voorwaarden.

Aanvragen voor het opvangen van uw dier bij derden kunnen alleen behandeld worden indien uw dier in het bezit is van een paspoort met geldige vaccinaties en het dier dient gechipt/gemerkt te zijn. Indien een dier niet gecastreerd of gesteriliseerd is dient dit op kosten van de eigenaar z.s.m. te gebeuren alvorens een dier bij een gastgezin geplaatst kan worden. Dit om overlast bij een gastgezin te voorkomen. 

Aanvragen voor het inschakelen van een dierenbuddy bij een eigenaar thuis kunnen alleen behandeld worden als uw dier in het bezit is van een paspoort met geldige vaccinaties en het dier dient gechipt/gemerkt te zijn.

Vormen van hulp.

De meeste vormen van hulp kunnen wij gratis aanbieden, met uitzondering van veterinaire zorg, gedragsdeskundigen, reiskosten etc. Het vinden van een gastgezin / Forster proberen wij middels onze sociale contacten binnen 14-28 dagen te verwezenlijken. We noemen dit reguliere zorg voor dieren en daar worden geen kosten voor in rekening gebracht. In bepaalde gevallen is het nodig om met spoed een dier onder te brengen bij gecontracteerde betaalde zorginstanties. Een dier kan vaak dezelfde dag nog worden opgevangen. Kosten die daarmede zijn gemoeid dienen voor zover mogelijk betaald te worden. Voor bijzonder schrijnende gevallen zal worden bekeken of het mogelijk is deze kosten te voldoen uit  bijdragen die onze stichting zal ontvangen via donaties.  

Procedure.

Na de intake van het aanmelding hulpvraag formulier inventariseren wij het probleem. Wij nemen zo snel mogelijk (vaak binnen een paar uur) contact met de contactpersoon op en spreken de hulpvraag uitgebreid door. Als eerste wordt er gekeken of het om een spoed of een reguliere opvang gaat en of deze tijdelijk of permanent zal moeten zijn. Vervolgens wordt er een afspraak gepland om het dier te bezichtigen. De gemaakte afspraken worden  bevestigd in de vorm van een contract. Eventueel gaan wij met het dier naar een van onze gecontracteerde veterinaire partners om het dier te laten onderzoeken. Het dier wordt dan voorzien van alle nodige inentingen c. q preventieve zorg. Soms is het nodig om een dier uitgebreid te laten screenen op tropisch ziekten. Pas daarna proberen we te komen tot het (her)plaatsen van een dier bij één van onze zorgpartners.

Donaties en giften.

Om blijvende ‘GRATIS’ hulp te kunnen bieden zijn wij wel afhankelijk van donaties en giften. Om die reden  melden wij altijd aan opdrachtgevers dat zij vrij zijn om een gift of donatie te doen. BVDD heeft de ANBI status, hetgeen kan betekenen dat u met uw donatie of gift fiscaal voordeel kunt genieten. Ook zijn wij door het CBF erkend als instelling met een goed doel. Het CBF keurmerk geeft aan dat de stichting BVDD aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Alle gelden die zij ontvangt worden direct besteed aan dieren. Uw DONATIE, ook mogelijk via een bankoverschrijving, is van harte welkom. 

Vragen of hulp nodig?.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via de chatfunctie rechts onder in uw scherm of ons contactformulier direct contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij ook te bereiken op +31 (0)545 201899, bgg. +31(0)682000839 Wilt u graag meer lezen over ons werk en de verhalen over de dieren waarbij wij bemiddelen ? U  kunt onze bedrijfspagina op facebook raadplegen of onze dierenpagina  bekijken.

Nieuw: de Virtuele Dierenarts Probeer nu!