HVDUO

Dierenvoedselpakketten voor opvanglocaties

Op deze pagina kunt u als opvanglocatie voor Oekraïners maximaal 15 dierenvoerpakketten aanvragen. (wanneer u meer pakketten wenst te ontvangen, rekenen wij per pakket € 17,50 excl. BTW) Wij hebben pakketten voor honden, katten, knaagdieren en vogels. In overleg kunnen ook andere dieren geholpen worden.Heeft u vragen over het ontvangen van de dierenvoedselpakketten neem dan contact met ons op. U kunt uw vragen mailen naar frank@bvdd.eu of bellen/appen met 06-82000839. De pakketten zullen bezorgd worden op uw opvanglocatie door DHL. U kunt geen invloed uitoefenen op de exacte bezorgdatum. Deze wordt door ons bepaald. Voor speciaal voer dient u eerst contact met ons op te nemen, hiervoor gelden andere prijzen.

(Indien u hieronder geen gegevens ziet die u kunt invullen zult u uw cookies moeten verwijderen)

Animal food packages for shelter locations

On this page, as a shelter for Ukrainians, you can request up to 15 animal food packages. (if you wish to receive more packages, we will charge € 17.50 excluding VAT per package) We have packages for dogs, cats, rodents and birds. Other animals can also be helped in consultation. If you have any questions about receiving the pet food packages, please contact us. You can email your questions to frank@bvdd.eu or call/app 06-82000839. The packages will be delivered to your reception location by DHL. You cannot influence the exact delivery date. This is determined by us. For special food you must contact us first, different prices apply.

(If you do not see any information below that you can enter, you will have to delete your cookies)

Naam van de locatie (name of the location)
Uw voor- en achternaam (your first and last name)
Uw functie (your position)
Uw mail adres voor de bevestiging van uw bestelling (your email address for confirmation of your order)
Uw (rechtstreekse) telefoonnummer (your (direct) telephone number)
Nieuw: de Virtuele Dierenarts Probeer nu!